Cysylltu

Background

Cysylltu â'r stiwdio

Cysylltwch â’r stiwdio i rannu eich ceisiadau, negeseuon neu sylwadau.

Ffôn: 01248 722224

E-bost: stiwdio@monfm.co.uk

Facebook: www.facebook.com/monfm

X: www.x.com/monfmradio

Post: MônFM, 12, Ffordd Yr Efail, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7ER

Cysylltu â'r swyddfa

Cysylltwch â’r swyddfa am gymorth gydag ymholiadau hysbysebu, gwirfoddoli, awgrymiadau/cwynion, neu faterion technegol.

Ffôn: 01248 722224

E-bost: post@monfm.co.uk

Post: MônFM, 12, Ffordd Yr Efail, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7ER

Cysylltu

Hysbysebu

Mae hysbysebu ar y radio yn ffordd effeithiol o gyrraedd eich cwsmeriaid. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gyrru neges
0%