Amdanom Ni

Background

Amdanom ni

Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy’n gwneud Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw.
 
Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy’n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill.
 
Byddwn yn cynnal cyrsiau hyfforddi yn rheolaidd mewn sgiliau radio, fel y gallwch gymryd rhan yn uniongyrchol – o gyflwyno sioe wythnosol eich hun i helpu allan tu ôl i’r llenni.
 
Ein nod yw darparu fath cwbl wahanol o radio, gyda cherddoriaeth y tu hwnt i’r brif ffrwd, a chymysgedd amlddiwylliannol o safbwyntiau a lleisiau sy’n adlewyrchu’n llawn yr ardal yr ydym yn byw ynddo.
0%